Regering moet verder hervormen en minder uitgeven

(tags: )

Na de Europese Commissie en het IMF, de OESO en het Planbureau verwacht nu ook de Nationale Bank van België (NBB) dit en de komende jaren een hogere economische groei: 1,6 procent, om precies te zijn. Ter vergelijking: vorig jaar bedroeg die groei 1,2 procent. Al die instellingen loven ook de hervormingen die geleid hebben tot meer jobs en meer koopkracht. Desondanks blijft de begroting met een gat van miljarden euro’s een zorgenkind. We moeten dan ook verder blijven snoeien in de uitgaven en mogen de hervormingstrein niet laten stilvallen.

De OESO loofde expliciet de belastingverlagingen in de taxshift van 8 miljard euro als motor voor jobs en koopkracht. De NBB ziet het reëel beschikbare inkomen van de gezinnen dit jaar alvast toenemen met 1,5 procent en de komende jaren met 2,3 en 2,2 procent. Samen is dat dus 6 procent, bovenop prijsstijgingen door de inflatie. Werken lonend maken, daarmee vervullen we een van onze belangrijkste verkiezingsbeloftes. Samen met de flexibilisering van de arbeidsmarkt resulteert die taxshift volgens de Nationale Bank in meer dan 200.000 netto bijkomende jobs tijdens deze regeerperiode: een fenomenale prestatie in historisch perspectief! De volgende jaren komt die helemaal op kruissnelheid, met een verdere verlaging van de personenbelasting.

Begrotingstekort blijft uitdaging

De grootste uitdaging blijft het begrotingstekort. Net als de voorbije jaren wegen de extra uitgaven voor pensioenen en andere stelsels in de sociale zekerheid zwaar door. We moeten het momentum van de aantrekkende groei ten volle grijpen, en mogen die niet fnuiken met nieuwe belastingen. Tegelijk moeten we verder hervormen, onder meer in de sociale zekerheid, om de factuur voor de komende generaties niet te bezwaren. De nalatigheid van vorige regeringen liet de pensioenuitgaven ontsporen en de voorbije vijf jaar stijgen met 8 miljard euro tot zo’n 10 procent van ons bbp. De pensioenhervorming van deze regering halveerde de toekomstige extra factuur. Op die manier moeten we verder gaan in de gehele sociale zekerheid.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be