Rapport Nationale Bank: strik rond kerstcadeau regering aan gezinnen

(tags: )

In haar najaarsprojecties stelt de Nationale Bank een hogere groei en hogere werkgelegenheid vast in 2017, en voorspelt ze sterk stijgende koopkracht voor de gezinnen in 2018. Een rapport dat als het ware de strik rond het kerstgeschenk van deze hervormingsregering aan de Belgische gezinnen is.

De Nationale Bank analyseert in de eerste plaats de realisaties van het lopende jaar 2017. Die zijn zonder meer uitmuntend: de Belgische groei wordt opwaarts bijgesteld naar 1,7%. Dit vooral door een groter dan verwachte piek in zowel de bedrijfsinvesteringen als de werkgelegenheidscreatie dit jaar waarbij de NBB een duidelijke pluim geeft aan het beleid van deze coalitie: "Het lijdt weinig twijfel dat die jobcreatie aangedreven is door de recente beleidsmaatregelen, met name de loonkostenmatiging en bepaalde structurele hervormingen die het effectieve arbeidsaanbod vergroten, wat zich onder meer vertaalt in een toenemende participatiegraad van vooral oudere werknemers." Langer werken is dus lang geen taboe meer, het beleid ter zake werkt en verdient verderzetting en versterking.

Naast een sterk betere arbeidsmarkt wijst de Nationale Bank op de sterk verbeterde overheidsfinanciën, dankzij effectieve besparingen op de primaire uitgaven. Er is voor het eerst sinds enige tijd opnieuw een positief primair saldo. In mensentaal wil dit zeggen dat we vandaag een overschot op de begroting zouden hebben mochten we geen torenhoge staatsschuld uit het verleden moeten meetorsen. Het begrotingstekort van 2017 zal volgens de NBB uitkomen op 1,2% BBP, wat 0,8% BBP beter is dan in het voorjaar voorspeld werd. Een rapport met grote onderscheiding mag je dit noemen. De eerdere criticasters hebben alweer ongelijk gekregen.

Ook voor 2018 en 2019 ziet het er volgens de Nationale Bank meer dan goed uit: de economische groei zal hoger zijn dan eerder verwacht. Bovendien komt de taksshift op kruissnelheid wat zorgt voor “een sterk slinken van de fiscale en parafiscale druk”. De belastingdruk daalt dus sterk. Het resultaat is er ook naar: het beschikbaar inkomen (na belastingen dus) stijgt in 2018 met bijna 2% tot zelfs 2,4% in 2019. De spaarquote, het geld dat mensen op hun spaarboekje of beleggingsplan (kunnen) zetten, zal voor het eerst terug toenemen.


NBB: evolutie beschikbaar inkomen, sterk stijgende lijn vanaf 2015 naar 2019
bron: Nationale Bank van België

Toch bevat het rapport ook een waarschuwing: zonder nieuwe maatregelen zullen de overheidsuitgaven opnieuw beginnen stijgen, met alle gevolgen vandien voor de noodzakelijke belastingdruk en begrotingstekort. Door de vergrijzing en het gebrek aan maatregelen uit het verleden is verder hervormen een permanente opdracht voor deze en vele volgende regeringen. ‘Kracht van verandering, motor van vooruitgang’ is meer dan ooit de tekst op deze strik van de Nationale Bank rond het kerstgeschenk van de regering aan de Belgische gezinnen. Geniet van de extra koopkracht volgend jaar!

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be