Lentevooruitzichten EC: minder belastingen, meer jobs, uitdagingen voor begroting

(tags: )


PDD in plenaire vergadering over de lentevooruitzichten van de Europese Commissie
© belgaimage

In de Kamer mengde ik me in het debat over de gepubliceerde lentevooruitzichten van de Europese Commissie. Deze bevestigt dat met deze regering de overheidsuitgaven en de belastingen dalen en er opnieuw private jobcreatie is, met een stevige daling van de werkloosheid. Desondanks blijft de begroting een stevige uitdaging, mede door de tegenvallende economische groei die nog eens negatief bijgesteld werd naar aanleiding van de terroristische aanslagen. Iets wat door Kristof Calvo (Groen) ontkend werd en waarop ik hem stevig van antwoord diende.

Het rapport is immers duidelijk: "The revenue-to-GDP ratio is expected to decline due to the drop in one-off revenues and cuts in personal income taxation and social contributions, which are not fully offset by hikes in other taxes." Het overheidsbeslag daalt dus dankzij de belastingverlaging (tax-shift) die niet volledig gecompenseerd werd door belastingverhoging maar mede dankzij besparingen op de overheid. Dankzij deze lastenverlagingen is er opnieuw private jobcreatie en verwacht de Commissie een daling van de werkloosheidsgraad van 8.5% vorig jaar naar 7.7% in 2017.

Deze jobcreatie werd eerder al aangekondigd door SD Worx, dat 11.000 extra banen verwacht, en nu ook door Acerta dat een stijging met 24% vaststelt in aantal eerste aanwervingen.

Infografiek N-VA groei aantal banen in privésector: zwaar negatief onder Di Rupo, 23.500 nieuwe jobs in 2015 onder N-VA bestuur, bron jaarverslag NBB 2015Grote verschil met de vorige keer is dat het deze keer geen overheidsjobs of gesubsidieerde jobs zijn, maar private jobs. Jobs die geen belastinggeld kosten, maar belastinggeld opbrengen. Uitkeringen die we niet meer moeten betalen, maar mensen die aan koopkracht winnen en mee de uitkeringen financieren van diegenen die wel een uitkering nodig hebben.

Dat is een duidelijke breuk met het verleden. Maar desondanks blijft de begroting een grote uitdaging en zullen zware inspanningen nodig zijn om tegen 2018 een evenwicht te bereiken. De haperende economie, die het door de economische gevolgen van de terreur en dreiging extra moeilijk heeft, maakt de inspanningen er niet gemakkelijker op, zoals ook de Commissie stelt.

Op die lagere groei kan je op twee manieren reageren: ofwel met positieve initiatieven, zoals “dining for Brussels” waarbij we iedereen oproepen om elkaar te steunen en bvb de horeca een duwtje in de rug te geven, en zo elkaar er terug bovenop te helpen.

Of we kunnen nog eens een dagje gaan staken, zoals aangekondigd door de vakbonden, met steun van de politieke oppositie. Dat is de tak afzagen waar we met z'n allen op zitten, dat is pure zelfdestructie.

Populist Kristof Calvo (Groen) deed er nog een schepje bovenop in zijn steun aan de vakbonden door te stellen dat de aanslagen nauwelijks impact zullen hebben op de economische groei. Ik riep hem dan ook op om eens de ogen te openen, eens "een toerke te doen in Brussel" en met eigen ogen vast te stellen hoe het toerisme, een belangrijke economische sector, op z'n gat zit. Volgens Jan Smets van de Nationale Bank is de impact zo'n 0,1% van het BBP, of 400 miljoen euro.

De enige weg vooruit, uit het moeras, is dan ook de weg die deze regering volgt, de weg van de besparingen, saneringen, hervormingen en moderniseringen. Dat is de weg die we moeten volgen bij komende begrotingsoefeningen. Of zoals de gouverneur van de Nationale Bank bij de voorstelling van het jaarverslag stelde in de Kamer: kies niet voor de makkelijke weg van belastingen die de groei fnuiken, maar blijf hervormen. Dat gaan we dan ook doen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be