Het gat in de begroting is ernstig, de kritiek van de oppositie is dat veel minder

(tags: )

Een geraamd gat in de begroting van 4 miljard, dat is bijzonder ernstig, en we gaan dat oplossen. Het valt dan ook te betreuren dat de oppositie het debat niet op een ernstige manier voert. Als het planbureau haar groeivooruitzichten wijzigt na een Brexit, dan is volgens de oppositie alle miserie in de wereld de schuld van één minister: Johan Van Overtveldt. Bekijk hieronder het debat dat ik in Terzake hierover voerde.

De ramingen van het planbureau verschillen van die van de Europese Commissie, en het blijven schattingen. Minister-president Geert Bourgeois en vicepremier Jan Jambon stelden zich al vragen bij die zwaar ingeschatte impact van de Brexit. Minister Van Overtveldt is niet degene die de ramingen van het planbureau maakt en bijstelt na de Brexit, dat is het planbureau zelf.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat er een probleem is dat moet opgelost worden. Daarvoor zal iedereen z’n verantwoordelijkheid moeten nemen. 50% van het probleem ligt bij de inkomsten en 50% bij de uitgaven. We moeten nauwgezet nagaan of alle ministers de afgesproken besparingen en hervormingen en alle onderdelen daarvan hebben uitgevoerd, of toch minstens hebben opgestart.

In dit land, met een overheidsbeslag van boven de 50%, is er maar één duurzame oplossing: verder besparen op de uitgaven, op de consumptie van de overheid. Dat is nodig om de uitdagingen aan te kunnen en naar een evenwicht te streven. Een nieuwe belastinglawine zoals in de vorige regering is in ieder geval uitgesloten, daar passen wij feestelijk voor.

 

 

 

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be