Fiscale stimulus voor onze softwarebedrijven

(tags: )

software code abstractie
© CC0 Public Domain
Tijdens de regeringsonderhandelingen participeerde ik in een aantal werkgroepen, en mocht ik ook een paar keer aanschuiven aan de plenaire onderhandelingstafel. Een van de zaken waar ik toen op hamerde en ook in het regeerakkoord kon laten opnemen, is deze week realiteit geworden: de uitbreiding van de octrooiaftrek naar inkomsten uit softwarelicenties. Een grote stap vooruit voor onze ICT-sector, onze software-ontwikkelaars en vele innovatieve start-ups en scale-ups in Gent en Vlaanderen.

Met de voormalige octrooiaftrek werden de inkomsten uit octrooien voor een groot deel vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Een goede manier om onder meer de pharmaceutische sector met haar doorgedreven investeringen in R&D hier te verankeren. Nederland en Luxemburg kenden evenwel een gelijkaardige "patent box", met dat verschil dat dezelfde gedeeltelijke vrijstelling ook van toepassing was op inkomsten uit softwarelicenties. Consultants allerhande adviseerden onze bedrijven die softwaretoepassingen ontwikkelen dan ook massaal om de mogelijkheden in Luxemburg en Nederland te bekijken (deels) te verkassen. Een schadelijk effect voor de investeringen in R&D in Vlaanderen, de jobcreatie en ook de fiscale inkomsten van de Staat.

Dergelijke systemen van patent boxes of octrooiaftrek lagen evenwel een tijd onder vuur. Onder meer de OESO voerde een onderzoek en zou enkele BEPS-richtlijnen uitvaardigen: een onderzoek naar Base Erosion and Profit Shifting, met richtlijnen die deze vermindering van belastbare basis en belastingontwijking/ontduiking door multinationals zouden moeten tegengaan. Daarom ook dat de afspraak onder zeer voorwaardelijke wijs opgenomen was in het regeerakkoord. Ik hield er evenwel aan vast, simpelweg omdat er maar twee mogelijke uitkomsten zouden zijn: ofwel aanvaaardt de OESO de Nederlandse en Luxemburgse fiscale aanpak van inkomsten uit softwarelicenties en moeten wij die dringend ook invoeren om competitief te blijven, ofwel verklaart de OESO deze ongeldig waardoor het concurrentieprobleem op dit vlak ook meteen van de baan is.

Het resultaat zien we vandaag. In de commissie Financiën van de Kamer werd een wetsontwerp goedgekeurd dat de (wegens de OESO-richtlijnen vorig jaar afgeschaft) octrooiaftrek helemaal hervormt naar een nieuwe innovatie-aftrek. Een innovatie-aftrek die ook de uitbreiding naar inkomsten uit softwarelicenties omvat. De aftrek zal voortaan niet meer berekend worden op de bruto-, maar op de netto-inkomsten en zal worden beperkt tot de investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die daadwerkelijk in België plaatsvinden, net om misbruik tegen te gaan.

Een correcte regeling dus, die ervoor zorgt dat de bedrijfsbelastingen eerlijker zullen worden toegepast en vermijdt dat multinationals hun winsten verschuiven om in verschillende landen van de juiste aftrekposten gebruik te kunnen maken en uiteindelijk nauwelijks belastingen betalen.

De uitbreiding naar inkomsten uit softwarelicenties is vooral voor scale-ups en KMO's in de IT-sector van ongelooflijk belang. Vanuit het buitenland aast men expliciet op deze bedrijven, terwijl de Vlaamse regering daar, samen met de private sector, aanzienlijk in investeert. De nieuwe regeling blaast opnieuw de wind in de zeilen van onze Vlaamse bedrijven en vermijdt dat deze weggeplukt worden door onze buurlanden.

Bijkomend voordeel is dat de uitbreiding naar softwarelicenties ook het oneigenlijk gebruik van fiscale softwarepatenten zal doen uitdoven. Deze octrooiaanvragen met als enige doel om fiscale aftrek te bekomen, waren tot op heden een serieuze belemmering om originele softwareproducten te ontwikkelen en te exploiteren.  De hervorming zorgt nu voor een stevige basis voor Vlaamse bedrijven om hun R&D hier te houden of voor niet-Vlaamse bedrijven om die bij ons te komen uitvoeren.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be