Een significante bijdrage van het ACW?

(tags: )

"ACW wil (een beetje) meebetalen aan Arco," kopt Het Nieuwsblad de dag voor Rerum Novarum. Op zich is dat al een stevige koerswijziging: elke lezersbrief van gedupeerden aan het ACW-blaadje Visie werd tot nu toe steevast beantwoord met "wij nemen onze verantwoordelijkheid en dringen daarom aan bij de overheid op een staatswaarborg". Met andere woorden: "wij proberen de factuur naar de belastingbetaler te schuiven". Daar komt nu verandering in, na eerdere afspraken in het regeerakkoord en de oproep van Johan Van Overtveldt.

Vraag is evenwel of het hier om een symbolische dan wel een significante bijdrage gaat.

Daar dreigt het schoentje wel eens te knellen. Develtere voegde er immers meteen aan toe dat men geen te grote verwachtingen moest koesteren. Na eerdere besparingen bij de beweging schiet er mogelijks niet veel meer over.

Je moet het maar durven zoiets te beweren, zonder inzage te verschaffen in de angstvallig gesloten gehouden boeken. Eerder lazen we immers dat het ACW en haar deelorganisaties beloofden 1,1 miljard euro aan te houden bij Belfius en jaarlijks 17 miljoen euro aan verzekeringspremies niet-leven zou betalen. 17 miljoen euro aan schadeverzekeringen: je moet maar eens proberen inschatten wat de waarde van de verzekerde goederen (vastgoed?) dan wel niet kan zijn.


Arcopar wij blijven komen voor de centen tot in Leopoldsburg city - Beweging.net 100% geld terug
© Belgaimage

Bovendien leverde de participatie van het ACW en haar deelorganisaties in het door hen bestuurde Arcofin hen aanzienlijk hogere cash-dividenden op dan de schamele gekapitaliseerde dividenden waarover de eenvoudige coöperanten in Arcopar konden beschikken. En dan zwijg ik nog over de volgens mij onterecht toegekende winstbewijzen die het ACW jaarlijks miljoenen euro’s opleverden en bij verkoop aan Belfius nog eens 115 miljoen euro, de extra belastingfactuur van 9,5 miljoen euro niet te na gelaten.

Hoe zou zo’n organisatie ooit kunnen claimen onvermogend te zijn en niet in staat te zijn een significante bijdrage te leveren aan het schadeloos stellen van haar slachtoffers? Hoog tijd dat het ACW volledige transparantie verschaft over haar middelen om te kunnen praten over de hoogte van haar bijdrage aan de eventuele schadeloosstelling.

Update 23-10-2016: niet-originele foto Arcopar actie gewijzigd op verzoek van afgebeeld persoon.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be