In De Zevende Dag over de begrotingscontrole

(tags: )


Peter Dedecker in De Zevende Dag over de begrotingscontrole
© VRT

Gisteren gaf ik in De Zevende Dag uitleg over de begrotingscontrole. We stellen vast dat er zowel meer uitgaven zijn dan begroot, waarvan zo'n 441 miljoen euro in de sociale zekerheid, en minder inkomsten dan begroot. De ultralage rente (sinds november is de depositorente van de ECB zelfs negatief) en een door ons kabinet ontdekte jarenlange constructiefout in de raming van de voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting zijn daar de belangrijkste oorzaken.

Als we onze kinderen niet opnieuw met torenhoge schulden willen opzadelen, moeten we orde op zaken stellen en minstens de ambitie hebben om tegen 2018 een begroting in evenwicht te hebben. Om niet langer meer uit te geven dan er binnenkomt dus. In een land waar 53% van de geproduceerde welvaart naar de overheid gaat (van elke 100 verdiende euro's gaan er 49 naar herverdeling) zal dat vooral moeten gebeuren door de uitgaven te verminderen vandaag en in de toekomst. Dat gebeurt ook: ook de Nationale Bank bevestigt dat de structurele hervormingen ons op het juiste pad brengen, we eindelijk opnieuw private jobs creëren in plaats van er te vernietigen. Bovendien is door onze hervormingen de vergrijzingskost gehalveerd. Een groot verschil met vroeger: Di Rupo deed verhoogde de primaire uitgaven met 1,2% BBP en de belastingen met 1,7%. Dat is voor een modaal gezin 2500 euro extra belastingen per jaar, direct en indirect. En dan kregen we in 2014 van Di Rupo nog een tekort van meer dan 3% cadeau en eindigden we op het Europees strafbankje. Dat willen we echt niet opnieuw doen, in tegendeel. Deze regering verlaagde de uitgaven met 0,7% in 2015 alleen al.

We zullen op dat bilan verder moeten gaan en verder moeten hervormen. Immers, als we niets doen, dan geven we binnen vijf jaar elk jaar 12 miljard euro extra uit aan de sociale zekerheid. Dat is simpelweg onmogelijk.

Met de vraag van Karin Temmerman op het einde was ik wel wat verrast, maar toch ook niet. De mensen voorspiegelen dat met een vermogens(winst)belasting het geld uit de hemel komt vallen, is allesbehalve geloofwaardig. Ik concludeer dat socialisten als mevrouw Temmerman een absolute wil hebben om “de rijken pijn te doen”, dat is hun prioriteit. Ik heb geen probleem met rijkdom, ik heb een probleem met armoede. Daarom dat ik tevreden ben dat deze regering met haar lastenverlagingen het besteedbaar inkomen voor ons allemaal samen kon verhogen met 1,2%, zoals de Nationale Bank bevestigt. We houden meer over om te besteden, de koopkracht neemt toe. Onder Di Rupo daalde het besteedbaar inkomen met 0,6%. Dat is de realiteit, het omgekeerde van een belastingregering. Geen mensen pijn doen, maar mensen sterker maken.

Herbekijk het debat hier over op De Redactie:

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be