Bijzondere commissie Panama Papers kan meteen van start

(tags: )


Panama Papers
© CC0 cocoparisienne

Er komt een bijzondere commissie die de fiscale fraude en het misbruik van belastingparadijzen zal onderzoeken. De verschillende politieke fracties in de Kamer bereikten daarover een akkoord. Over de ruime opdracht en de consensus die daarover bestaat kunnen we alleen maar tevreden zijn. Over een parlementaire onderzoekcommissie (volgens ons de beste formule) bestond geen consensus, maar het is belangrijk om snel aan de slag te gaan met een formule waarover wel consensus bestaat. Het onderzoek naar fraude en grootschalige belastingontwijking moet immers een grote prioriteit krijgen. Ook in minister van Financiën Johan Van Overtveldt zal het parlement een partner vinden om dat onderzoek te voeren.

De bijzondere commissie zal niet alleen het misbruik van belastingparadijzen onderzoeken, maar ook de rol van bepaalde adviseurs en tussenpersonen en meer specifiek van de financiële instellingen in dit verhaal. Ze zal ook nagaan wat er gebeurd is met de informatie over de zogenoemde Panama-route van de Luxemburgse Dexia-dochter. Die was in 2009 al gekend, maar leidde niet tot sancties. Je kan van onze burgers en bedrijven die correct hun belastingen betalen niet verwachten dat ze dit soort belastingontwijking tolereren. Als dan ook nog eens blijkt dat er betrokkenheid is van financiële instellingen, die nota bene bestuurd werden door politici die deze praktijken zouden moeten tegengaan en ACW'ers die tegen deze praktijken op de barricaden staan, moet daarover duidelijkheid komen.

De N-VA eiste meteen na het uitlekken van de Panama Papers dat het parlement de zaak met hoge prioriteit zou behandelen. We bereikten een consensus over een bijzondere commissie, die meteen van start gaat. De afspraak is dat die alsnog wordt omgezet in een volwaardige onderzoekscommissie, als zij in haar werking wordt gehinderd door haar statuut.

Antifraudeplan

Parallel met het onderzoek blijft de vaste commissie Financiën wetgevend werk verrichten om de gaten in het net te dichten. En op verzoek van minister Van Overtveldt richt de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) zich nu prioritair op de onthulde constructies uit de Panama Papers. De informatie daarover werd opgevraagd bij de betrokken journalisten, maar is nog niet overgemaakt. Bovendien wordt het antifraudeplan van de minister van Financiën verder uitgevoerd, onder meer via acht extra maatregelen in de strijd tegen fiscale fraude. Zo worden de onderzoekstermijnen in fraudedossiers verlengd en krijgen de inspectiediensten meer instrumenten om grondig te werken.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be